ARCHIVES

Half-Life of a Dream: Contemporary Chinese Art from the Logan Collection

TITLE
Half-Life of a Dream: Contemporary Chinese Art from the Logan Collection
ARTIST(S)
Ai Weiwei, Cui Guotai, Fang Lijun, Gu Wenda, Li Dafang, Li Songsong, Lin Tianmiao, Liu Hung, Liu Wei, Liu Xiaodong, Sheng Qi, Sui Jianguo, Wang Gongxin, Xu Bing, Yan Lei, Yang Shaobin, Yin Zhaoyang, Yu Hong, Yu Youhan, Yue Minjun, Zeng Fanxhi, Zhang Dali, Zhang Huan, Zhang Xiaogang, Zheng Li
AUTHOR(S)
Jeff Kelley, Christoph Heinrich, Eleanor Heartney, Kent Logan
PUBLISHER(S)
San Francisco Museum of Modern Art / University of California Press
DATE OF PUBLICATION
2008
LANGUAGE(S)
TOTAL PAGES
144
SIZE
240 x 215
TERM OF EXHIBITION
July 10 - October 5, 2008, San Francisco Museum of Modern Art
EXHIBITION ORGANIZER(S)
CATEGORY
Group Exhibition
FORMAT
Book
ISBN
978-0-520-25779-5
KEYWORD
OBJECT ID
30217

BACK