ARCHIVES

ONDA ANOMALA / Abnormal Wave: para e events to manifesta 7

TITLE
ONDA ANOMALA / Abnormal Wave: para e events to manifesta 7
ARTIST(S)
Cao Fei, H. H. Lim, Wang Du, Xu Tan, Yan Pei-Ming, Yang Jiechang, Zheng Guogu
AUTHOR(S)
Marco Stancati, Angelo Capasso, Martina Koppel-Yang
PUBLISHER(S)
Ufficio Stampa Roberta Rizzi PR & R
DATE OF PUBLICATION
2008
LANGUAGE(S)
Italian, English
TOTAL PAGES
144
SIZE
235 x 165
TERM OF EXHIBITION
EXHIBITION ORGANIZER(S)
Angelo Capasso, Martina Koppel-Yang
CATEGORY
Group Exhibition
FORMAT
Book
ISBN
KEYWORD
OBJECT ID
30218

BACK