ARCHIVES

SHANGHAI MODERN 1919 – 1945

TITLE
SHANGHAI MODERN 1919 – 1945
ARTIST(S)
CAI CHUSHENG、 CHEN BAOYI、 CHEN CHENGBO、 CHEN QIUCAO、 CHEN YANQIAO、 CHEN YANYIN、 CHENG BUGAO、 DING YI、 FANG GANMIN、 FEI MU、 GUAN LIANG、 GUAN ZILAN、 HE BAITAO、 HE MENGFU、 HU DIE、 HU JIEMING、 HU YICHUAN、 HUANG BINHONG、 HUANG SHANDING、 HUANG XINBO、
AUTHOR(S)
JO-ANNE BIRNIE DANZKER、 KEN LUM、 ZHENG SHENGTIAN、 DAVID CLARKE、 SHUI TIANZHONG、 WILLIAM COHN、 SHELAGH VAINKER、 LU FUSHENG、 LONG CHIN SAN、 F.R.P.S.、 XU HONG、 NI YIDE、 YANG TAIYANG、 MICHAEL SULLIVAN、 PANG XUNQIN、 SHEN KUIYI、 LU XUN、 ZHENG DONGTIAN、
PUBLISHER(S)
HATJE CANTZ/MUSEUM VILLA STUCK、 MUNCHEN
DATE OF PUBLICATION
2004
LANGUAGE(S)
ENGLISH、 GERMAN
TOTAL PAGES
424
SIZE
305 x 244
TERM OF EXHIBITION
OCTOBER 14、 2004 - JANUARY 16、 2005、 JMUSEUM VILLA STUCK、 MUNCHEN
EXHIBITION ORGANIZER(S)
JO-ANNE BIRNIE DANZKER、 KEN LUM、 ZHENG SHENGTIAN
CATEGORY
Group Exhibition
FORMAT
Book
ISBN
3-7757-1497-9
KEYWORD
OBJECT ID
26279

BACK